Regels

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste gegevens:

Aanmeldingen transporten Vigilis moeten vóór een bepaald uur gebeuren indien zij op bepaalde uren willen vertrekken:

  • Uitzonderlijke transporten die om 21:00 vertrekken, dienen uiterlijk aangemeld te worden om 12:30 PM de dag van het transport zelf.
  • Uitzonderlijke transporten die om 00:01 vertrekken, dienen uiterlijk aangemeld te worden om 15:30 PM de werkdag voor het transport zelf.
  • Uitzonderlijke transporten die overdag rijden, dienen uiterlijk aangemeld te worden om 16:00 PM de werkdag vóór het transport zelf.
  • Alles dat dat tussen 16:00 en 6:30 wordt aangemeld mag vertrekken om 13:00

Rijverbod Uitzonderlijk Vervoer 


Gewone wegen

Snelwegen

Zaterdag van 12h00 tot maandag 00h00*

Zaterdag van 12h00 tot maandag 00h00*

Dag voor een wettelijke feestdag vanaf 16h00 tot de dag zelf om 00h00**

Dag voor een wettelijke feestdag vanaf 16h00 tot de dag zelf om 00h00**

Tussen 07h00 en 09h00 en tussen 16h00 en 18h00 tenzij: 
Massa <60t <3m50 breed en lengte < 27m00***

Tussen 07h00 en 09h00 en tussen 16h00 en 18h00 tenzij: 
<3m50 breed en lengte < 27m00***

Tussen 06h00 en 21h00 voor alle transporten langer dan 30m00 of breder dan 4m00

Tussen 06h00 en 21h00 voor alle transporten langer dan 30m00 of breder dan 3m50****

 
* Behalve voor kraanauto's met massa <96t of niet breder dan 3m00 zijn.** Officiele feestdagen: 1 januari - paasmaandag - 1 mei - OLH Hemelvaart - Pinkstermaandag - 21 juli - 15 augustus - 1 en 11 november - 25 december.

*** Voor zover de vergunning geen voorschriften voorziet die een invloed kunnen hebben op de doorstroming van het verkeer door op de reisweg specifieke maneuvers op te leggen of de snelheid van het uitzonderlijk voertuig te beperken.

**** Het verkeer van uitzonderlijke voertuigen tot 4m00 breed is op autosnelwegen uitzonderlijk toegelaten van 06h00 tot 21h00 in de volgende gevallen:


  • Netwerk AB: snelwegen bestaande uit minimum 3 rijstroken in de gevolgde richting, behalve ter hoogte van op- en afritten van snelwegen.
    
  • Netwerk 90 & 120t: op autosnelwegen bestaande uit 2 rijstroken in de gevolgde rijrichting vermeld in het netwerk reiswegen.
OPGELET: Niet geldig bij trajectvergunningen.


 

BRON:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010060213&table_name=wet
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/tech

Gebaseerd op de huidige wetgeving, onder voorbehoud van wijzigingen.