Wetgeving - Luxemburg

Hieronder vindt u een samenvatting betreffend de wetgeving en regels van Luxemburg:

Vergunningen:

U heeft een vergunning nodig als de afmetingen groter zijn dan: 16.50x2.55x4.00m - 44T (trekker+oplegger)
                                                                                                        18.75x2.55x4.00m - 44T (motorwagen+aanhanger)   

Type vergunning
Max. totale afmetingen (m-ton)
Geldigheid

Langlopende vergunning

25.00x3.50x4.30 - 44T

1 jaar

Op reisweg

Groter dan 25.00x3.50x4.30 - 44T

3 à 12 maanden


Beperkingen:

  • De aslast mag niet meer bedragen dan 12T/as
  • Vanaf 60T moeten wij de route aan het ministerie van Développement durable et des Infrastructures - Département des Transport voorleggen, pas na hun goedkeuring leveren ze deze vergunning af.
  • Alle transporten vanaf 80T dienen een positief advies ontvangen van l'Administration des Ponts et Chaussées et l'autorisation du ministre du développement durable et des infrastructures - Dépatrement des Transport. 
  • Alle transporten hoger dan 4m80 die spoorweg overrijden dienen een schriftelijk akkoord te hebben van Sociéte Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. De brug La Moselle à Remich is verboden voor uitzonderlijk vervoer!

 

Begeleidingen:

U heeft begeleiding nodig vanaf 25.00x3.50x4.30m - 70T 

Aantal begeleider(s)
Afmetingen (m)
Gewicht
2* > 25.00x3.50x4.30 > 70T

* Je kan max. met 2 vrachtwagens tegelijk in Luxemburg rijden met 2 begeleiders. 

 

Politiebegeleiding:

U heeft politiebegeleiding nodig vanaf 35.00x4.00x4.50m - 100T

De politie dient minstens 48 uur voor de transport datum aangevraagd te worden. 

 

Rijverbod uitzonderlijk vervoer:

Autosnelwegen*
Nationale wegen*

Niet groter dan 35.00x3.50x4.30m - 60T 

 

Van maandag tot donderdag 
7u00 tot 09u00 en van 16u30 tot 19u00**

Van maandag tot donderdag 
7u00 tot 09u00 en van 16u30 tot 19u00**

Vrijdag van 07u00 tot 09u00 en
11u30 tot 19u00**

Vrijdag van 07u00 tot 09u00 en
13u30 tot 19u00** 

Dag voor de wettelijke feestdag*** 
vanaf 11u30 tot dag nadien 06u00

Dag voor de wettelijke feestdag*** 
vanaf 11u30 tot dag nadien 06u00

*    In geval van sneeuw of ijs, of wanneer de zichtbaarheid minder is dan 200m is er een verboden om te circuleren!
**  Van 7u00 tot 8u00 en van 17u00 tot 18u30 op de autosnelwegen A1, A3 A4, A6, A13
     Van 11u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 14u30 op de autosnelwegen A3, A4, A6
*** Wettelijke feestdagen: 01 januari - Paasmaandag - 01 mei - Hemelvaartsdag - Pinkstermaandag - 23 juni - 15 augustus - 01 november - 25 december - 26 december 

 

Bron:

http://www.mt.public.lu/transports/circulation/code/index.html 

http://www.mt.public.lu/ministere/services/direction_circulation_securite_routieres/index.html

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1997/21