België - Parking grensovergang E40/A3 Eynatten/Lichtenbusch

Er is de laatste jaren een sterke stijging van het aantal uitzonderlijke voertuigen afkomstig uit Duitsland die in Eynatten de grens oversteken(voornamelijk windturbinebladen).

Door het gebrek aan parking hadden de politiediensten zicht tolerant opgesteld inzake parkeren op de dienstweg vlak na afrit 39 van de A3/E40 richting Loncin. Dit was onwettig parkeren maar getolereerd door de politiediensten op voorwaarde dat de doorgang vrijgehouden werd voor politiediensten. Helaas staat die dienstweg tegenwoordig regelmatig overvol en zijn er zelfs transporten die nog deels op de afrit staan en dus heel wat risico's veroorzaken naar verkeersveiligheid toe.


Zonder begeleider doorrijden tot volgende parkings in Walhorn of zelfs tot in Welkenraedt zijn ontoelaatbaar en mogen dus niet voorgesteld worden naar de transporteur toe!
Bovendien meldt de politie dat achteruit op de autosnelweg manoeuvreren bij de inrit van de dienstweg ten strengste verboden is zonder politiebegeleiding zoals in arikel 29, §1 van kb 2 juni 2010 staat*.


Na overleg met de federale wegpolitie zal de niet-naleving van deze verplichtingen of elk ander gedrag dat niet overeenstemt met de verkeersveiligheidsprincipes strenger worden gesanctioneerd.


Indien de bepalingen omtrent parkeren en verkeersveiligheid niet nageleefd worden, zal omwille van de verkeersveiligheid geen toestemming meer gegeven worden voor uitzonderlijk vervoer vanuit Duitsland via Eynatten, in het bijzonder wat betreft vervoer van windturbinebladen.


*Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010060213&table_name=loi