België - UPDATE 26/01/2021 Brexit: Haven van Zeebrugge

UPDATE 26/01/21: OPHEFFING VAN DE TIJDELIJKE VERKEERSVERBODEN VOOR UV IN EN ROND DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE.

Voorlopig enkel nog bijkomende maatregelen voor de passage van de N31 tussen het complex met de A11 (op- en afrit 20) en de aansluiting met de N34 (in beide richtingen):
     - Een zeer recente voorverkenning doen van het traject (hoogstens een paar uur voor het gepland vertrek/aankomst).
     - Bij hinder niet vertrekken, alsook dispatching politie verwittigen (050/44.88.44) voor melding van de hinder.
     - Bij vastrijden, onmiddellijk dispatching politie verwittigen.