Kilometerheffing vanaf 01/04/2016

01 januari 2016

Vanaf 1 april 2016 gaat de viapass voor voertuigen voor goederenvervoer van meer dan 3.5 ton in voege

Wanneer?

Vanaf 1 april 2016 om 00u00 start het project Viapass.

Wie?

Alle voertuigen voor goederenvervoer van meer dan 3.5Ton Maximaaal Toegelaten Massa (MTM)  (dus niet voor personenvervoer)

Wat moet men doen om conform te zijn met de reglementering?

U dient  vanaf 1 april 2016 een correct werkende On Board Unit (OBU) in uw voertuig te hebben die constant ingeschakeld is.

Een OBU is een klein toestel dat registreert hoeveel kilometer u op tolwegen in België gereden hebt en deze berekening doorstuurt naar een facturatiecentrum dat u op regelmatige tijden een factuur stuurt.

Men ontvangt maandelijks of om de 14 dagen, afhankelijk van het door u gekozen betaalmiddel, een gedetailleerde factuur tot op één eurocent van de gereden tolkilometers tot op de meter.

Wie niet betaalt of fraudeert op de tolwegen, zal via detectie-apparatuur opgespoord kunnen worden. Overtreders kunnen  een boete krijgen, of worden onderschept door een controleteam en moeten zich meteen in regel stellen.

 

Hoe een On Board Unit verkrijgen?

Een On Board Unit is verkrijgbaar bij de dienstverleners van de kilometerheffing. Momenteel is dat slechts 1 firma, nl Satellic. Er zijn 2 manieren om een OBU aan te vragen: via de website www.satellic.be waar één of meerdere OBU’s kunnen aangevraagd worden.

Via 128 verdeelpunten die over heel België verspreid staan. Een kaart met de precieze locaties is te vinden om de website van Satellic.be of via deze link https://www.satellic.be/nl-BE/servicepoints

Wat kost een OBU?

Het gebruik van een OBU is gratis. Om het toestel te verkrijgen dient men een waarborg te betalen ten belope van 135 EUR. Bij teruggave  zonder schade wordt dit bedrag integraal teruggestort op uw rekeningnummer.

Kostprijs?

De tarieven van die op tolplichtige wegen gelden zijn vastgelegd door de gewestregeringen.

De tarieven zijn berekend volgens drie parameters:De Maximaal Toegelaten Massa: de kilometerheffing is van toepassing op voertuigen voor vrachtvervoer met een MTM van meer dan 3,5 ton.

Indien het trekkend voertuig meer dan 3,5 MTM is dient de maximale MTM (inclusief sleep indien een sleepinrichting aangebracht is) ingebracht te worden.

De Euro-emissienorm: dit is de uitstootnorm die de mate van milieuvervuiling  in rekening brengt.
Het type tolweg: alle wegen in België zijn tolwegen. Voor de meeste geldt een 0-tarief. Voor andere geldt het Viapass tarief verschillend van nul.

Uitzonderingen

Er zijn slechts een beperkt aantal categorieën van voertuigen die vrijgesteld zijn van kilometerheffing:

Voertuigen voor het leger, burgerbescherming, brandweer, medische urgentiediensten

Tractors en specifieke voertuigen uitsluitend gebruikt voor land-, tuin-, bosbouw en visteelt   

Een aanvraag indien voor vrijstelling

De eigenaar van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van de vrijstellingscategorieën valt, dient een aanvraag te doen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven. Om een aanvraag te doen dient men een formulier in te vullen en een foto met vooraanzicht en een foto met zijaanzicht van het voertuig bij te voegen.  Daarvoor moet men naar de website van uw regio gaan. U vind alle formulieren op www.viapass.be