Wetgeving - Frankrijk

Hieronder vindt u een samenvatting betreffend de wetgeving en regels van Frankrijk:

Vergunningen:

U heeft een vergunning nodig als de afmetingen groter zijn dan: 1650x250x...-48T

Er bestaan 3 categorieën 

CAT 1 :
(36 maanden geldig)

 •           Als de lengte groter is dan 16m50 tot 20m 
 •           Als de breedte groter is dan 2m50 tot 3m
 •       Tot maximum 48T 

CAT 2 :
(36 maanden geldig)

 •             Als de lengte groter is dan 20m tot 25m lang
 •             Als de breedte groter is dan 3m tot 4m breed 
 •             Als het gewicht boven de 48T tot 72T 

CAT 3 :
(Tussen 6 à 12 maanden geldig)

 •             Als de lengte boven de 25 meter is 
 •             Als de breedte boven de 4m breed is 
 •            Als het gewicht boven de 72T is 

Te weten :

De hoogte is vrij in Frankrijk en men is verplicht van een routeverkenning uit te voeren vooraleer men met het uitzonderlijk transport passeert.

Opgelet:

 • Met de vergunning  CAT 1 moeten de konvooien in bezit zijn van een netwerkkaart cat 1 en het boekje waarin de regels en het de rechten vermeld staan.  
 • Met Cat 2 vergunningen moeten de konvooien in bezit zijn van een netwerkkaart voor een bepaalde hoogte van 4.30m en een boekje met de informatie van de rechten. Het is enkel mogelijk om op het net te rijden als de hoogte niet meer dan 4.50m hoog is. Indien men hoger is dan 4.50 moet men na een verkenning een vergunning aanvragen aan de bevoegde dienst. 

Begeleidingen: 

 U heeft begeleiding nodig vanaf: 2500x300x...-72T

Breedte (m)

Lengte (m)

CAT 1

CAT 2

CAT 3

Massa ≤ 72T

Massa ≤ 120T

Massa ≥ 120T

L ≤ 3

L ≥ 20

Geen

 

 

1 vp

2 vp

20 < L ≤ 25

 

Geen

25 < L ≤ 30

 

1 vp

2 vp

2vp + moto

30 < L ≤ 40

2 vp

3 < L ≤ 4

L ≤ 25

 

1 vp

 

         

          2 vp

2 vp

25 < L ≤ 30

 

1 vp

2 vp + moto

30 < L ≤ 40

2 vp

4 < L ≤ 4.5

L ≤ 25

 

 

1 vp

 

2 vp

 

2 vp + moto

25 < L ≤ 30

2 vp

30 < L ≤ 40

2 vp

4.5 < L ≤ 5 en L ≤ 40

 

2 vp

2 vp + moto

L > 5 en/of L > 40

 

2vp + moto


Bron : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?cidTexte=LEGITEXT000006074228 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/6/INTS1626826D/jo/texte