Verlening van vervaldatum Franse vergunningen

In de periode van 12 maart 2020 tot 1 maand na datum van het beëindigen van de noodtoestand voorziet Verordening 2020-306 van 25/03/2020 dat in het bijzonder de verlenging van de geldigheidsduur van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer voorziet tot 2 maand na de vervaldatum.

De vergunningen die dus vervallen zijn sinds 12/3 en komen te vervallen tot 1 maand na het beëindigen van de noodtoestand worden dus aanzien als geldig tot 2 maand langer dan de vermeldde vervaldatum op de vergunning zelf.


Bron: Legifrance